Nederlands Engels

SEFlab

hva,hogeschool van amsterdam,domein techniek,iov saskia hoepman,groepsfoto cean tech team,met tegenwindauto,en superzuinige autoHet SEFLab is een onderzoekslab, waar de invloed van software op het energiegebruik van hardware kan worden gemeten. Het SEFLab is de afgelopen twee jaar ontwikkeld tot een uniek meetlaboratorium waar nauwkeurig het stroomgebruik van diverse hardware componenten van servers kan worden gemeten. Om dit stroomgebruik te kunnen bepalen, worden stroomsensoren aangebracht in de voedingslijnen van de te meten hardware componenten van servers zoals de CPU, harddisk, en geheugen. De gebruikte stroomsensoren hebben een ontwikkeling doorgemaakt wat heeft geresulteerd in een nauwkeurig meetinstrument van geringe afmetingen. Uit deze stroommetingen kan vervolgens het vermogen en energiegebruik van de hardwarecomponent worden bepaald. De verkregen meetresultaten worden verwerkt op een meetcomputer waar vervolgens het energiegebruik in context kan worden weergegeven. Met het steeds nauwkeuriger kunnen vaststellen van de invloed van bepaalde software op het energiegebruik van hardware, biedt het SEFLab binnen het onderzoeksthema GreenIT een unieke faciliteit.

Binnen het project Greening the Cloud wordt het SEFLab ingezet als meetlaboratorium waar diverse metingen zullen worden uitgevoerd voor de aan dit project deelnemende MKB bedrijven, bijvoorbeeld cloudservice providers. Binnen cloudservice providers is er momenteel nog weinig kennis om software energiezuiniger te maken. Voor deze bedrijven zullen in het SEFLab diverse case studies worden gedaan waarvan de resultaten zullen worden geanalyseerd om inzicht te verkrijgen in het energiegebruik van hun diensten. Voor het opzetten van deze case studies werkt het SEFlab van de Hogeschool van Amsterdam ook nauw samen met het Greenlab van de Vrije Universiteit (onderdeel van Software Engineering Master track op de VU).

Bekijk hier de video “Software Energy Footprint Lab uitgelegd”

© 2015 Hogeschool van Amsterdam - Urban Technology