Nederlands Engels

Project

Er wordt tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van clouddiensten. Het energiegebruik in de IT sector neemt mede hierdoor steeds verder toe. Tegenwoordig is de CO2 uitstoot van de IT sector zelfs groter dan dat van de luchtvaartsector. De software die op computers wordt gebruikt zorgt ervoor dat de hardware componenten worden aangestuurd waardoor het energiegebruik van hardware in feite wordt bepaald door de software. Om meer inzicht te krijgen van de exacte invloed van het energiegebruik van software op hardware, is in februari 2012 het SEFLab (Software Energy Footprint Lab) ontstaan uit een samenwerking tussen de Software Improvement Group (SIG) en het onderzoeksprogramma Urban technology van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Met dit inzicht kunnen uiteindelijk betere beslissingen gemaakt worden bij de ontwikkeling en configuratie van software.

SIA RAAK mkb
Het project Greening the Cloud wordt ondersteunt vanuit RAAK-mkb van SIA,12sia_logovoorsite het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek. Het project zal specifiek onderzoek doen naar de invloed van Cloud Applicaties en de Virtualisatie Software op het energieverbruik van de hardware.

Meer informatie over het SEFlab, het kernteam, de project partners en deelnemende partijen kun je via onderstaande links vinden.

© 2015 Hogeschool van Amsterdam - Urban Technology