Nederlands Engels

Partners

Intro

Consortium

Het CleanTech onderzoeksprogramma van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) doet in samenwerking met bedrijven uit de MRA technisch/bedrijfskundig onderzoek naar duurzame technologieën. Eén van de vier onderzoeksthema’s is GreenIT waarin onderzoek naar duurzame oplossingen voor datacenters en onderzoek naar groene software in het Software Energy Footprint Lab centraal staat. In het SEFLab, een samenwerking tussen SIG en HvA, wordt de invloed van software op het energieverbruik van hardware componenten van servers onderzocht. Het SEFLab heeft ondersteuning ontvangen van SURFnet voor het professionaliseren van de meetopstelling.

Website: http://www.hva.nl/kenniscentrum-dt/onderzoek/cleantech/ en
www.seflab.com

De Software and Services onderzoeksgroep binnen de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is leider in het onderzoek over software- en service ontwikkeling, architectuur kennismanagement en groene software. In het kader van dit voorstel richt de VU zich op het ontwikkelen en experimenteren met betrouwbare groene metrieken/ KPI’s om de energie-efficiëntie van software applicaties/componenten, hun gebruik van hardware componenten en de zakelijke implicaties te meten. Op het gebied van groen & duurzaam softwareontwikkeling staat de groep bekend zowel internationaal (http://greens.cs.vu.nl) als landelijk, voornamelijk door het SURFnet-project rondom groene benchmarks (http://greenpractice.few.vu.nl) gericht op het definiëren en verspreiden van groene ‘practices’ in industriële en academische gemeenschappen.

Website: www.vu.nl en www.s2group.cs.vu.nl/

De System and Network Engineering (SNE) onderzoeksgroep binnen de UvA is leider in het onderzoek over complexe e-Infrastructuren met tientallen publicaties in dit gebied. De focus ligt op de integratie van geavanceerde netwerken en computing faciliteiten en instrumenten en het modelleren daarvan met doel het bouwen van robuuste en schaalbare infrastructuren die geschikt zijn voor grote hoeveelheden data (Big Data). De groep heeft nauwe internationale contacten en neemt deel aan meerdere nationale en internationale projecten, waaronder het NWO project GreenClouds waarin wordt gekeken naar het vergroenen van computatie op basis van het slim inschakelen van heterogene hardware.

Website: http://sne.science.uva.nl/  

De Software Improvement Group B.V. (SIG) is in 2000 gestart als spin-off van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) en is uitgegroeid tot toonaangevend IT-adviesbedrijf. SIG vertaalt technische bevindingen over grote software systemen naar concrete beslisingsinformatie voor hoger management van software-intensieve organisaties. SIG heeft nu meer dan 80 werknemers in 7 landen en is een autoriteit op het gebied van onafhankelijke en objectieve Tool Based Consultancy. De afdeling Research en Product Development valt onder leiding van CRO prof. dr. ir. Joost Visser, tevens bijzonder hoogleraar “Large-scale Software Systems” bij de vakgroep Model-Based Software Development aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De Research afdeling van SIG doet onder andere onderzoek op het gebied van Green Software en is actief in het ontwikkelen en toetsen van diensten op dit gebied. SIG is lid van Green IT Regio Amsterdam en is voorzitter van het Kennis Netwerk Green Software (KNGS). SIG is medeoprichter en actieve onderzoekspartner in het Software Energy Footprint Lab (SEFLab). SIG heeft bijgedragen aan 35 wetenschappelijke publicaties en aan het hoger software engineering onderwijs.

Website: http://www.sig.eu/nl/

Vereniging ISPConnect Nederland is de branchevereniging van Internet Service Providers en heeft als belangrijkste doel de belangen van haar leden collectief te behartigen door hen een duidelijke stem te geven in de media, overheid, politiek en andere doelgroepen. ISPConnect doet dit door deel te nemen aan debatten, werkgroepen, eigen projecten en contacten met de media.

Website: http://ispconnect.nl/

Nederland ICT is de branchevereniging van ruim 550 ICT-bedrijven in Nederland. Met een achterban die bijna € 30 miljard omzet en meer dan 250.000 medewerkers telt, is Nederland ICT dé belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de Nederlandse ICT-sector. Nederland ICT zet alle aanwezige expertise en kennis in om haar leden de beste zakelijke kansen en hoogste kwaliteit dienstverlening te bieden. Een bijzondere plaats binnen Nederland ICT wordt ingenomen door Stichting ICT Milieu en Werkgeversvereniging ICT. ICT Milieu behartigt de milieubelangen van zo'n 300 bedrijven uit de ICT-sector en is de spreekbuis van de sector als het op milieuzaken aankomt. Daarnaast heeft ICT Milieu de dagelijkse leiding over het ICT-inzamelsysteem, een logistiek systeem voor de gescheiden inzameling en verwerking van gebruikte ICT-apparatuur.

Website: http://www.nederlandict.nl/

 

 

© 2015 Hogeschool van Amsterdam - Urban Technology