Nederlands Engels

Wouter Diesveld over de Query Technology case studie binnen ‘Greening the Cloud’

CaseNieuwsSEFlabReacties staat uit voor Wouter Diesveld over de Query Technology case studie binnen ‘Greening the Cloud’

Het Greening the Cloud project is in volle gang en de eerste resultaten van diverse case studies worden duidelijk. Oprichter en eigenaar van Query Technology, Wouter Diesveld, werkte in het project samen met de Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit in Amsterdam aan een van de eerste case studies.

Query Technology zelf heeft als doel om database queries zoveel mogelijk te optimaliseren en te benutten. Vrijwel alle databases hebben een enorme potentie aan rekenkracht. Het is dan ook doodzonde dat hier maar zo weinig gebruik van wordt gemaakt. Bij performance problemen wordt nog altijd de oplossing vaak gezocht in het aanschaffen van nieuwe hardware, of het migreren naar Data Warehouses of Analytical Databases, terwijl veel problemen opgelost kunnen worden door de software te optimaliseren. Nu de case studie met Query Technology is afgerond, interviewden we Wouter over zijn ervaringen.

Waarom wilde je aanhaken bij het Greening the Cloud project?

Vanuit mijn bedrijf geef ik advies over hoe je software kunt herschrijven zodat software sneller gaat werken. Ik was benieuwd of en in welke mate deze aanpassingen effect hebben op het energieverbruik van een computer. Het Greening the Cloud project biedt hiervoor een perfecte omgeving: de kennis van universiteiten en hoge scholen kan worden toegepast op concrete situaties die zich bij bedrijven voordoen. Het meten van de exacte energievraag wanneer je enkele variabele factoren aanpast bij beschikbare query methoden was voor mij de inhoudelijke focus van het onderzoek. Als blijkt dat er op deze manier energie bespaard kan worden – en als ook bekend is in welke mate – dan kan dat interessant zijn voor mijn klanten.

Wat is de case studie die met QT is uitgevoerd?

Vrijwel elke applicatie is verbonden met een database. Bij de communicatie tussen applicatie en database blijken vaak bottlenecks voor te komen waardoor de snelheid van een applicatie sterk kan afnemen. De studie richtte zich op het vergelijken van verschillende methodes om met een database te communiceren.[Red: Verderop in het artikel is meer te vinden over de inhoud van de case studie]

Hoe is het je bevallen is om met de faciliteiten van het SEFlab/GreenLab te werken?

Bij de Hogeschool van Amsterdam hebben we eerst de technische onderzoeksmogelijkheden van het SEFlab in combinatie met Query Technology verkend. Daarna hebben we samen met Giuseppe Procaccianti van de VU de specifieke onderzoeksvraag van de case studie geformuleerd en zijn we snel aan de slag gegaan. Ik heb tijdens de uitvoer van de studie zelf niet met de meetapparatuur gewerkt van SEFlab/GreenLab. Het onderzoek zelf is uitgevoerd door studenten van de VU onder begeleiding van Giuseppe. Juist studenten intensief bij zo’n case studie betrekken, vind ik ook van toegevoegde waarde. Zij zijn ten slotte de professionals van de toekomst. Ik heb zelf een gastcollege gegeven voor de studenten en uitgelegd hoe TinyQueries werkt, waarna zij het onderzoek gingen uitvoeren. Een zeer prettige en vlot verlopende samenwerking!

Wat was voor jou de reden voor deze studie te kiezen en wat is voor jou het meest bruikbare resultaat geweest?

De studie sluit heel goed aan bij situaties die ik bij klanten tegen kom. De eerste resultaten van de studie laten zien dat er inderdaad een significant verschil is in energieverbruik tussen de verschillende methodes om met databases te communiceren. Ik zou uiteindelijk naar klanten toe advies kunnen geven hoe ze energie te besparen door software aan te passen.

Welk ander onderwerp zou je wellicht nog onderzocht willen zien? (zelf of door andere partij)

Tot zover is het onderzoek gericht op relatief eenvoudige queries. Ik verwacht nog veel grotere verschillen in energieverbruik naarmate de queries complexer worden, aangezien je daar vaak ziet dat er ook een groot verschil in snelheid (executietijd) is. Een vervolgonderzoek zou dus erg interessant zijn.

________________________________________________________________________________

De Case ‘To ORM or No-ORM, that’s the question

De ‘TinyQueries’ case studie in vogelvlucht

De achtergrond voor de keuze:

Handmatig SQL code schrijven is nog altijd waardevol maar erg complex en staat er om bekend dat integratie met diverse programming languages lastig is. Bestaande SQL frameworks zijn gemakkelijker in gebruik, maar diens prestaties kunnen ondermaats zijn en bieden niet de mogelijkheid om de volle potentie van de processing prestaties van een database te benBest of both worldsutten.

Tiny Queries heeft als doel: ‘Get best of both worlds’, namelijk om de benodigde processing tijd terug te dringen met een zo beperkt mogelijk benodigd energieverbruik.

De opzet van het onderzoek:

Het onderzoek richtte zich op het vergelijken van verschillende methodes om met een database te communiceren, namelijk:

  • middels handgeschreven SQL queries,
  • middels Propel – een veelgebruikt database framework –
  • en middels TinyQueries – het framework van Query Technology.

De keuze om Propel in te zetten als ORM framework werd gemaakt omdat deze bekend staat als zijnde geoptimaliseerd voor snelheid. In de case studie lag de focus op 3 variabele factoren. Het gebruik van een ORM Framework (Propel) of TinyQueries, het gebruiken van vier verschillende query types en drie verschillende ‘table size’. Met deze variabele factoren zijn diverse experimenten uitgevoerd waarbij steeds maar één van deze factoren varieerde terwijl de anderen gelijk bleven.

Welke resultaten werden zichtbaar:

De TinyQueries aanpak geeft weer dat, wanneer men zoekt naar zowel de voordelen van ORM als de energie efficiëntie mogelijkheden die haalbaar zijn bij handmatig SQL code, deze benadering de beste trade-off biedt. TinyQueries heeft een kleinere energie voetafdruk dan Propel; daarnaast werden de queries ook sneller uitgevoerd. Het herschrijven van code d.m.v. een benadering zoals die van TinyQueries levert daarnaast ook op de lange(re) termijn veel groter voordeel dan het simpelweg aanschaffen van ‘snellere hardware’.

In onderstaande grafiek een voorbeeld van de uitkomsten wanneer de Table Size als variabele (klein, medium, groot) wordt gemeten met de drie methoden.

barplot_energy

De details en de exacte testresultaten zullen uitgebreider aan bod komen in de paper die de VU en Diesveld samen zullen opstellen.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather

Comments are closed.

© 2015 Hogeschool van Amsterdam - Urban Technology