Nederlands Engels

Diverse scripties UvA/VU nu online gepubliceerd

NieuwsReacties staat uit voor Diverse scripties UvA/VU nu online gepubliceerd

Studenten leveren bijdrage aan Greening the Cloud 

Afgelopen jaar hebben verschillende studenten van de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit in samenwerking met Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar het energieverbruik van clouddiensten. Het betreft documenten die zijn gerelateerd aan zowel het onderdeel ‘Literatuur studies’ (wat is er al aan literatuur beschikbaar over Green Clouds?) als ‘Case studies’ (aanvullende projectonderzoeken). Wat specifieker gezegd, het gaat om onderzoeken als het beoordelen van de bruikbaarheid van een EU document met ‘best practices’ van energie-efficiëntie of een paper over de energie-efficiëntie van virtualizers. Deze en andere studies dragen bij aan het ‘Greening the Cloud’ project, wat inmiddels al 1,5 jaar loopt.

Bouwstenen om op te bouwen
Thesis

De UvA-student Casper van der Poll werd begeleid door dr. Arie Taal en dr. Paola Grosso en focuste zich in zijn onderzoek specifiek op het stroomverbruik en de prestaties van twee open source hypervisors. In zijn thesis ‘Resource usage in hypervisors’ schrijft hij: ‘In de zeer nabije toekomst willen de bedrijven en onderzoekers die aangesloten zijn bij het ‘Greening the Cloud’ project in staat zijn om op grote schaal te meten wat de impact van software is op het milieu. Om dit te kunnen doen, moet er veel onderzoek plaatsvinden op kleinere schaal’. 

De kennis die voortkomt uit de individuele onderzoeken in een gecontroleerde omgeving creëert een gezonde voedingsbodem voor aanvullende case studies en het piloten op grotere schaal in praktijkomgevingen.

Publicaties online

Bent u geïnteresseerd in zijn bevindingen of in één van de andere studies? De onderzoeken zijn onlangs online gepubliceerd en kunt u lezen op de website van de System and Network Engineering (SNE) onderzoeksgroep.

Logo uva

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather

Comments are closed.

© 2015 Hogeschool van Amsterdam - Urban Technology