Nederlands Engels

SADC en Green IT Amsterdam werken samen aan duurzame datacenterhotspot Schiphol

NieuwsReacties staat uit voor SADC en Green IT Amsterdam werken samen aan duurzame datacenterhotspot Schiphol

[Click here for English press release]

Schiphol Area Development Company (SADC) en stichting Green IT Amsterdam zijn onlangs een
samenwerking gestart. Zij slaan de handen ineen om samen te werken aan de uitbreiding van de
datacenterhotspot rondom Schiphol. Door deze unieke samenwerking wordt een efficiënt en vooral
duurzaam datacenter-ecosysteem gecreëerd. Er wordt onderzocht of de huidige datacenterhotspot
van Schiphol uitgebreid kan worden door ontwikkeling van een Green Datacenter Campus op
Schiphol Trade Park.

Green Datacenter Hotspots

SADC ontwikkelt hoogwaardige werklocaties op de WESTAS. Rondom Schiphol is de datacenterhotspot gegroeid tot een ecosysteem van datacenters met uitstekende connectiviteit. Op Schiphol Trade Park is ruimte voor een verdere groei van de hotspot en kan de verduurzaming van de datacenter-sector op een hoger niveau worden getild. Samen met Green IT Amsterdam leidt dit tot een breed gedragen transitie naar een verregaande doorvoering van best practices en innovatieve methodes op het gebied van efficiëntie, energie en de circulaire economie. Het doel is het faciliteren van baanbrekende initiatieven zoals stabiele integratie van duurzame energie en uitwisseling van warmte.

Green Data Center Campus

De samenwerking met Green IT Amsterdam past volgens Jeanet van Antwerpen (directeur SADC) binnen de strategie van SADC: “Wij werken hard aan de ontwikkeling van circulaire werklocaties. Datastromen zijn steeds meer de motor van de economie. Een Green Datacenter Campus past daarmee uitstekend in de ambities van SADC.”

De projectmatige aanpak zal er aan bijdragen dat er ook in toekomst kan worden voldaan aan de vraag naar ruimte voor duurzame datacenters in de Metropoolregio Amsterdam. Dankzij de uitstekende connectiviteit is Amsterdam al een populaire vestigingsplek voor datacenters, en de verwachting is dat met de versterking van de duurzame infrastructuur rond de hotspots (Science Park, Amstel/Zuidoost en Schiphol) de datacentersector haar rol kan versterken als drijvende kracht van de digitale economie in de Metropoolregio Amsterdam.

Green IT Amsterdam directeur Jaak Vlasveld over de samenwerking: “De deelnemers van Green IT
Amsterdam bieden veel kennis op het gebied van duurzame datacenters, en SADC is vooruitstrevend in duurzame gebiedsontwikkeling. We zijn er trots op dat we deze twee domeinen nu voor het eerst laten samenkomen om Amsterdam te versterken als smart city met green datacenter hotspots.”

————————————————————————————————————————–

2012_Logo_SADC_payoffSADC ontwikkelt een samenhangend portfolio van hoogwaardige, bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werkmilieus op de Westas van de Metropoolregio Amsterdam. Daarnaast werkt SADC aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en onderneemt actie op trends als digitalisering en de manier waarop bedrijven innovatief en concurrerend proberen te blijven. SADC beperkt zich niet tot het leveren van ‘stenen en meters’. SADC verzorgt ook de marketing en sales van de eigen werkmilieus en de internationale marketing van de regio als aantrekkelijk vestigingsgebied. Daarbij investeert SADC in netwerken, de voorzieningen op en rondom de locaties én verbindt SADC partijen, om samen meer resultaat te bereiken in de kwaliteit van het regionale vestigingsmilieu. SADC heeft vier gelijkwaardige aandeelhouders (elk voor 25%): de gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Schiphol Group. http://www.sadc.nl

greenit-logoStichting Green IT Amsterdam is een consortium van bedrijven en kennisinstellingen met een focus op duurzame datacenters, slimme applicaties en slimme energiesystemen. Green IT maakt de energietransitie mogelijk door in een open platform nieuwe technologieen te scouten en te piloten, en door vanuit dit netwerk nieuwe kansen voor een duurzame metropoolregio te creëren. http://www.greenitamsterdam.nl

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather

Comments are closed.

© 2015 Hogeschool van Amsterdam - Urban Technology